Automata ajtó küszöbök

 
 
 
 

Automatická padacia lišta spodnej časti dverí slúži hlavne na dokonalé utesnenie spodku dverného krídla pri jeho dovretí. Padací prah sa automaticky vysúva smerom dolu, stlačením bočného "jazýčka" vo falci dverí, dovretím dverného krídla. Uvedením prevedenám sa dajú dosiahnuť vynikajúce izolačné vlastnosti, najmä zvuková nepriezvučnosť začínajúc od 32dB - cez 60dB.

Padacie prahy sa vyrábajú aj v požiarnom prevedení, a sú certifikované na použitie do požiarnych dverí. V rámci konštrukčného riešenia sa používajú zadlabané a povrchové lišty. Zadlabaný prah musí mať presnú drážkou odspodu dverí do ktorej sa osadí. Povrchový sa montuje na povrch v spodnej časti dverného krídla, teda montáž je možné robiť aj dodatočne, avšak esteticky je vhodnejšia zadlabaná varianta.

Dôležité je dodržať štandardné rozmery podľa STN, t.z., svetlý priechod výška 1970mm. Stretli sme sa so situáciou kde boli zárubne osadené buď vysoko, t.z., dverné krídlo bolo +25mm nad zemou a štandarná padacia lišta nedosadla na dvere a neplnila tým účel. Druhá opačný chyba je v prípade "utopenej" zárubne, kde je napríklad potrebné z dverí píliť, nakoľko je v spodnej časti osadený padací prah, pílenie bez jeho demontáže a následnej úpravy drážky, nie je možné. Doporučujeme v prípade miernych odchýliek s nami konzultovať možné riešenia.