Az Ajtókellék webáruház általános szerződési feltételei

 
 
 
Főoldal > Általános szerződési feltételek > Az Ajtókellék webáruház általános szerződési feltételei
 

Az Ajtókellék webáruház általános szerződési feltételei

Az Ajtókellék webáruház általános szerződési feltételei

 

melyek az üzemeltető/eladó és a megrendelő/vásárló közötti szerződési feltételeket szabják meg (a továbbiakban csak „ÁSZF“).

 1. Az Ajtókellék webáruház üzemeltetője (eladója) az Interierdvere Kft., P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen, 96001. Ezen a címen található az üzemeltető szaküzlete is.

2. Megrendelő (vásárló) a webáruházban minden olyan természetes vagy jogi személy, amely az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) megrendelésével elküldi az elektronikus formanyomtatványt.

3. Természetes személy nem vállalkozóként való rendeléskor a követezőket kérjük feltüntetni: keresztnév, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám és e-mail elérhetőség. Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó) a megrendelésben szintén kérjük feltüntetni a cégnevet, a statisztikai számjelet, adószámot/közösségi adószámot és a számlázási címet, amennyiben az eltér a szállítási címtől.

4. A megrendelés elfogadása az üzemeltető részéről, tehát az adásvételi szerződés a helyesen és teljesen kitöltött megrendelésnek elektronikus formában (e-mailben) az üzemeltető által történő megerősítésekor jön létre, mindemellett az üzemeltető fenntartja a megrendelt termék árának utólagos módosítási jogát (az üzemeltető tehát nem garantálja a termék azon árát, mely a megrendelés pillanatában a webáruház oldalán szerepel, ugyanis az ár függ a termék beszállítója árainak változásaitól). A megrendelés elküldése után az Ön által megadott e-mail címre küldünk egy megrendelést visszaigazoló üzenetet, valamint később további információkat a megrendelés állapotáról (pl. a megrendelés feldolgozás alatt, elküldött rendelés, a termék jelenleg nem elérhető stb.). A rendelés állapotát a regisztrált felhasználó a bejelentkezés után online módon a webáruház weboldalán tekintheti meg.

5. Az adásvételi szerződés helyszínéül a megrendelő elektronikus űrlapon feltüntetett székhelye (lakhelye), illetve vállalkozásának székhelye értendő. Az áru üzemeltetőtől való kézbesítése egy harmadik jogalany (szerződéses szállító, futárszolgálat) szolgáltatását igénybe véve történik, illetve az üzemeltető saját eszközeivel kézbesíti azt, vagy a megrendelővel kötött közös megegyezés után az áru meg lesz készítve az üzemeltetőnél átadásra. A termék értékesítése a megrendelőnek illetve a szerződéses szállítónak való átadással jön létre. A termék értékesítésével annak tulajdonjoga a megrendelőre ruházódik át a megrendelésben szereplő teljes összeg kifizetésére vonatkozó felfüggesztő hatályú feltétel mellett. A tulajdonjog üzemeltetőről megrendelőre való átruházásáig a megrendelőt terheli a termék tárolásra vonatkozó minden kötelezettség, így köteles a termékeket és szolgáltatásokat a saját költségére biztonságosan tárolni, valamint megjelölni azokat úgy, hogy minden körülmények között azonosíthatóak legyenek mint az üzemeltető termékei.

6. Az üzemeltető a megrendeléssel összekapcsolt elektronikus űrlap elfogadása után a terméket a lehető legrövidebb időn belül leszállítja a megrendelőnek az üzemeltető weboldalán feltüntetett szállítási időtartamokon belül. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a feltüntetett átadási határidők (szállítási időtartamok) csupán tájékoztató jellegűek. A megrendelő egyetért az átadási határidő eltolódásával, amennyiben azt a megrendelt termék legyártása illetve egyéb körülmények megkövetelik. Abban az esetben, ha az üzemeltető nem képes a megrendelőnek az összes megrendelt terméket a megegyezett időpontban leszállítani, erről a helyzetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a megrendelőt és tudatja vele a termék szállításának előre látható időpontját, vagy szállításra javasol egy helyettesítő árut. Az esetben, ha a megrendelő nem szabványos méretű, illetve 30 kg-nál nehezebb terméket rendel, az üzemeltető egyénileg egyezi le a megrendelővel a fizetési és szállítási feltételeket. Egyedi RENDELÉST SZÜKSÉGLŐ TERMÉK megrendelése esetén, mint az ajtók, ajtókeretek (különösen speciális felületekkel, atipikus méretekben) előleg kifizetésének kötelezettsége mellett szállítjuk (általában az ár 50%-a specifikációtól függően). A hátralékot a megrendelő a kézbesítés során, illetve előszámla alapján fizeti ki.

7. Az esetben, ha a terméket szerződéses szállító kézbesíti, a megrendelő jogot ruház át az üzemeltetőre, hogy az a szerződéses szállító rendelkezésére bocsátsa a termék kézbesítéséhez szükséges személyi adatokat (név/cégnév, cím, telefon).

8. A megrendelő a termék átvételekor kézhez kapja a fuvarlevelet, amely utóvétel esetén a termék kifizetését bizonyító okmány is egyben. A fuvarlevél egyben a termék megrendelésének írásos formája. A vételárat és az ÁFÁ-t tartalmazó adóügyi bizonylatot a megrendelő a kézbesítéstől számítandó 14 naptári napon belül e-mailben kapja meg.

9. Abban az esetben, ha a megrendelő nem fizeti ki és nem veszi át a megrendelt terméket – az áru kézbesítéskor történt sérülése esetén kívül (a küldemény kézbesítetlenül kerül vissza az üzemeltető hibáján kívül, pl. ha a szerződéses szállító nem találta a címzettet, a címzett nem vette figyelembe a csomagról szóló értesítést, a megrendelő az árut figyelmetlenségből vagy szándékosan nem vette át stb.), az üzemeltető kártérítést követelhet a kötelesség megszegése alapján, amelyre kötbér vonatkozik. A kötbér ebben az esetben minimum a kifizetett postaköltség és legfeljebb az egész megrendelés 50%-át teheti ki. A megrendelő, aki nem vette át a rendelést e-mailben kap információt és kérelmet, hogy mi a teendője a megrendelésével kapcsolatban. A megrendelőnek az ezen felszólításra szóló válaszra az üzenet elküldésétől számítva 7 napja van. Ha a megrendelő kérvényezi az ily módon visszaküldött szállítmány újraküldését, az üzemeltető a küldemény végső összegéhez hozzászámol egy újabb kezelési és posta költséget az érvényes árlista alapján. Az ily módon visszaküldött szállítmány újraküldése csak előre fizetés esetén lehetséges. Ha a megrendelő az üzemeltető felszólítására az adott időn belül nem válaszol, a megrendelés az üzemeltető részéről érvénytelenné válik.

10. A megrendelőnek mint magánszemélynek (nem vállalkozó) a törvény értelmében joga van felmondania a szerződést az áru átvétele után 14 naptári napig. Ebben az esetben a megrendelő kapcsolatba lép az üzemeltetővel és írásban küldi el neki (nem elektronikus formában) a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatát feltüntetve a rendelésszámot, a vásárlás dátumát valamint számlaszámot illetve pontos címet az anyagiak rendezéséhez. A megvásárolt terméket a megrendelő az átvételkor meglévő eredeti állapotában (beleértve a dokumentációt, tartozékokat stb.) a fuvarlevél eredeti példányával együtt saját költéségére visszaküldi  az üzemeltető címére (de nem utánvétellel). A megrendelőnek nincs joga felmondania a szerződést, amennyiben a terméket személyesen vásárolta meg és vette át az üzemeltetőnél. Az üzemeltető köteles a termékért kifizetett összeget a visszaküldött termék kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül visszatéríteni a megrendelőnek oly módon, ahogy a termék fizetve volt, amennyiben a megrendelő ezt nem kérvényezi másképpen. Az esetben, ha a visszaküldött termék sérült, használt, kopott vagy nem teljes, az üzemeltető a megrendelőnek visszafizetendő összeget csökkentheti az érintett termék sérülésének vagy kopásának mértéke szerint, ami a termék teljes árának minimum 1%-a (a polgári törvénykönyv (Z.z.) § 457-ának ide vonatkozó rendelkezései szerint).

11. A megrendelőnek nincs joga felmondania a vételi szerződést, amelynek tárgya egy szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás teljesítése a megrendelő beleegyezésével már elkezdődött a felmondási idő lejárta előtt, és ugyancsak nem mondhatja fel a szerződést olyan termék vásárlásánál, amely a megrendelő egyéni követelményei szerint készült, vagy amely egyénileg készült egy megrendelőnek, vagy olyan termék esetén, amelyet tulajdonságai folytán nem lehet visszaadni (pl. egészségügyi szempontból), vagy amely gyorsan romlandó.

12. Az üzemeltető fenntartja az árváltozás jogát. Az az ár érvényes, amely fel van tüntetve a megrendelést visszaigazoló e-mailben. Az ár nem foglalja magába a tanácsadási tevékenységet, sem szállítási vagy más költséget, hacsak a termék leírásában az nem szerepel. A termék az érvényes árlista alapján van meghatározva. A termékek kedvezményes (akciós) ára egyértelmű jelekkel van feltüntetve (mint pl. „vásár” vagy „kiárusítás”). A kedvezményes árak a készlet erejéig vagy a kedvezményes árak mellet feltüntetett időszak ideje alatt érvényesek.

13. Az esetben, ha a megrendelő külföldon él vagy éppen tartózkodik, az üzemeltető egyénileg egyezi le a megrendelővel a fizetési és szállítási feltételeket. A megrendelés Csehországba történő szállításakor a megrendelő a ČSOB (www.csob.sk) aktuális valutaárfolyama szerint átszámolt Cseh koronában fizeti a termék és a futárszolgálat árát.

14. A garanciális feltételeket a reklamációs rend szabja meg.

15. Az üzemeltető nem felel a termék kézbesítő hibájából (posta, futár) adódó késedelmes szállításért vagy a megrendelő által adott hibás címért. A megrendelő köteles alaposan leellenőrizni az árut annak - a kézbesítő által történő – átvételekor, valamint aláírásával igazolnia az átvételt a fuvarlevélen. Amennyiben a küldemény láthatóan sérült vagy megsemmisült, a megrendelő köteles azonnal értesíteni az üzemeltetőt. A termék kézbesítésének a kézbesítő hibájából bekövetkező elmulasztásakor vagy a termék ugyancsak a kézbesítő hibájából bekövetkező sérülése esetén a reklamációt közvetlenül a kézbesítőnél kell intézni. A szállításból eredő mechanikus sérülések reklamációja jogtalannak bizonyul, ha a megrendelő hibátlannak igazolja a kézbesítőtől átvett terméket - és a megrendelő reklamációja nem lesz teljesítve.

17. Az összes elektronikus megrendelés adásvételi szerződéstervezetnek számít, de nem kötelező jellegű. A megrendelőnek joga van bármikor a termék feladása előtt lemondani a megrendelést az ok feltüntetése nélkül – e-mailben vagy telefonon. Az üzemeltetőnek joga van törölni a megrendelést: vis maior oknál fogva; a termék gyártásának leállítása miatt; a készlet kimerülése miatt; a webáruházban feltüntetett áron való beszerzés lehetetlensége miatt. Minden ilyen esetről az üzemeltető tájékoztatja a megrendelőt. Az üzemeltető köteles felkínálni helyettesítő áru szállításának lehetőségét. A megrendelőnek joga van elutasítania a helyettesítő árut és lemondania a termék rendelését. A teljes vételár vagy egy részének kifizetése esetén a megrendelés törlése után az anyagiak 15 naptári napon belül visszatérítődnek a megrendelőnek oly módon, ahogy a termék fizetve volt, amennyiben a megrendelő ezt nem kérvényezi másképpen.

17. A megrendelő kijelenti, hogy az aktuális törvénykönyv (Z.z.) 428/2002 törv. § 7-ának 1. bek. értelmében egyetért a személyes adatokról szóló módosított törvénnyel, hogy az üzemeltető kezelje és tárolja az ő személyes adatait, főleg a fentebb említetteket, és/vagy azokat, amelyek szükségesek az üzemeltető tevékenységéhez, és kezelje azokat saját információs rendszereiben. A megrendelő ezen beleegyezését határozatlan időre adja az üzemeltetőnek. A személyes adatok kezeléséről szóló beleegyezését a megrendelő bármikor visszavonhatja írásban (e-mail, levélküldemény) vagy telefonon, aminek következtében az üzemeltető törli az adatbázisából a megrendelő személyes adatait. A regisztrált megrendelő bármikor frissítheti személyes adatait közvetlenül online módon bejelentkezés után a webáruház weboldalán.

18. A megrendelő a megrendelés elküldése vagy a regisztráció után üzeneteket kaphat az eladó termékkínálatáról, akcióiról és szolgáltatásairól. Az üzenetek kiküldését a megrendelő bármikor kikapcsolhatja egy hivatkozáson keresztül, mely a kézbesített e-mailekben található meg.

19. Azokra a kereskedelmi kapcsolatokra (valamint a többi jogviszonyra, amely ezelből keletkezhet), amelyeket természetes személyekkel (akik a kereskedelmi szerződések megkötésénél saját üzleti tevékenységük tárgya folytán nem ezen ÁSZF szerint járnak el) a polgári törvénykönyv (Z.z.) általános rendelkezései mellett különös szabályozás érvényes, különösen a 108/2000 számú fogyasztóvédelmi törvény a csomagküldő és háznál történő értékesítésről, valamint a 250/2007 számú fogyasztóvédelmi törvény.

20. A megrendelő és az üzemeltető megegyeztek, hogy teljes mértékben elismerik a komunkáció elektronikus formáját, különösen az elektronikus levelezésen és interneten keresztülit, ami érvényes és kötelező jellegű mindkét szerződő fél számára.

21. A megrendelő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy elolvasta ezeket az ÁSZF-et a maga teljességében és egyetért velük. Függetlenül az ÁSZF többi rendelkezésétől az üzemeltető nem felel a megrendelőnek az elmaradt haszonért, elveszett esélyért, sem egyéb közvetlen vagy következményes veszteségért ami gondatlanságból, az adásvételi szerződés megszegéséből, vagy egyéb módon keletkezik. Az esetben, ha a Szlovák Köztársaság illetékes hatósága kimutatja, hogy ezen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, mégpedig részben vagy teljes egészében, az ÁSZF többi rendelkezésének és az ÁSZF ide vonatkozó rendelkezéseinek érvényessége és végrehajtása érintetlen marad.

22. Az ÁSZF az üzemeltető weboldalán a megrendeléssel elküldött elektronikus formanyomtatványt napján feltüntetett szövegezésben érvényesek, kivéve, ha a két fél kifejezetten másképp egyezik meg.

23. Az ÁSZF megerősítésével egyben egyetért azzal (a személyes adatok védelméről szóló pont), hogy az Interierdvere Kft. az Ön szükséges személyes adatait a termék kézbesítésének céljából közvetítse a futárszolgálatnak. Az Interierdvere Kft. a felhasználók adatait nem továbbítja harmadik félnek - kivéve a kézbesítéshez nélkülözhetetlen adatokat a futárszolgálatnak.

24. A vásárlónak joga van az eladótól jóvátételt követelni, amennyiben úgy érzi, hogy az eladó megsértette az ő jogait és nem kezelte a reklamációt úgy, hogy ő is elégedett legyen. E-mail elérhetőség: info@ajtokellek.hu  vagy info@interierdvere.sk 

Ha az eladó 30 napon belül nem illetve elutasítóan válaszol a kérvényre, a fogyasztó az alany alternatív vitarendezésére (a továbbiakban csak AV) tehet javaslatot a törvénykönyv 391/2015 számú törvénye szerint. A törvénykönyv 391/2015 számú törvénye §3-ának alapjan az AV alanyának minősülnek a hatóságok illetve az illetékes jogi személyek. A javaslatot a fogyasztó a törvénykönyv 391/2015 számu törvénye §12-ában meghatározott módon adhatja be. A kérvényt ugyancsak beadhatja online módon az alternatív vitarendezés platformján az AV ezen HIVATOZÁSÁN keresztül.

Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztó, mint természetes személy részére van fenntartva – nem a vásárló vállakozóknak. A vita rendezése a felhasználó és az eladó között zajlik le, akik távollévők közötti szerződést kötöttek és vitájuk értéke meghaladja a 20 eurót. A legmagasabb illeték, amit az AV a vásárlótól követelhet 5 euró – a költségek fedezéséhez.

25. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK PÉLDANYOMTATVÁNYA

(csak abban az esetben töltse ki és küldje el ezt a formanyomtatványt, ha fel szeretné mondani a szerződést)

  • Címzett: Interierdvere, spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen, SK-96001
  • Ezennel adom/adjuk tudtára*, hogy felbontom/felbontjuk a szerződést a következő áruval kapcsolatban: .................
  • A megrendelés és kézbesítés dátuma* .................
  • A fogyasztó/fogyasztók kereszt- és vezetékneve* .................
  • A fogyasztó/fogyasztók címe* .................
  • A fogyasztó/fogyasztók aláírása* (csak abban az esetben, ha levél formájában küldi el a nyomtatványt .................
  • Dátum .................

26. Az Interierdvere Kft. a felhasználók adatait nem továbbítja harmadik félnek - kivéve a kézbesítéshez nélkülözhetetlen adatokat a futárszolgálatnak.

Az üzemeltető ezen ÁSZF változtatásának jogát fenntartja. Az írásban való közlés kötelezettsége teljesítődik az ÁSZF-nek a webáruház weboldalán történő elhelyezésével.

Ezek az ÁSZF 2014.10.1-jétől érvényesek és teljes mértékben az előző ÁSZF helyébe lépnek. A működtető az ÁSZF előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát is fenntartja.