Reklamációs Feltételek – Interierdvere Kft. webáruház

 
 
 
Főoldal > Reklamációs ügyintézés > Reklamációs Feltételek – Interierdvere Kft. webáruház
 

Reklamációs Feltételek – Interierdvere Kft. webáruház

Reklamációs Feltételek – Interierdvere Kft. webáruház,

melyek megszabják a Reklamációs Feltétleket (a továbbiakban csak RF) a működtető/eladó és megrendelő/vásárló között.

Bevezető rendelkezések.


1. Az Interierdvere webáruház működtetője (eladója) az Interierdvere Kft./ Gerhát Radoslav mérnök, P.O. Hviezdoslava 242/16, Zvolen 960 01.

2. Megrendelő (vásárló) a webáruházban minden olyan magánszemély vagy jogi személy, amely az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) megrendelésével elküldi az elektronikus formanyomtatványt.

3. Ez a reklamációs rend szabja meg a jogviszonyt a működtető és a megrendeő között a reklamációk intézésénél – ami a működtető által rendelkezésre bocsátott áru és szolgáltatás pontosságát és minőségét érinti
 

4. Reklamációnak minősül ezen reklamációs rend szerint, ha a megrendelő él azon jogával, hogy számonkéri az áru vagy szolgáltatás hibáját, amiért az eladó felel, és a megrendelő vagy kártérítést, vagy cserét igényel a szerződés feltételeinek hibás teljesítése, illetve nem teljesítése miatt.


 

A reklamáció menete.


 

1. Ezen RF értelmében a jogosult személy személyesen, írásban vagy elektronikus postán adhatja be reklamációját.

2. Ebből elsősorban a következőknek kell egyértelműnek lennie:

ki adja be a reklamációt

a reklamáció tárgya, illetve az, hogy mit követel a megrendelő

ki a reklamáció címzettje

a reklamáció időpontja

a megrendelő aláírása, illetve a jogosult személy aláírása a felhatalmazással együtt
 

3. Amennyiben a reklamáció a megrendelő nevében elektronikus postán, faxon vagy írásban történik egy feljogosított személy által, a reklamációhoz csatolni kell az adott ügyben való eljárásra jogosító felhatalmazást is, amellyel a megrendelőt helyettesítik.


4. Amennyiben a reklamáció nem tartalmazza a 2. pontban közölteket, illetéktelennek bizonyul.

5. A reklamáció intézésére a reklamáció megkezdésétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A működtető írásos okmányt állít ki a reklamáció intézéséről.
 

6. A reklamáció megkezdése az a nap, amelyen a megrendelő érvényesíti a reklamációt. A reklamáció megkezdése tehát az a nap, melyen:

postai csomagoknál – a reklamáció kézbesítődik a működtető székhelyének hivatalába

személyes kézbesítésnél – a reklamáció másolatán szerepel, amellyel a működtető igazolja a kézbesítést

elektronikus postán való kézbesítésnél – az elektronikus üzenet kézbesítődik a működtető elektronikus postafiókjába.

7. A többi jogviszony a működtető és a megrendelő között, melyet ez a RF nem határoz meg, az egyes működtető és megrendelő közötti szerződésekben megfogalmazottak szerint, az ezekhez vonatkozó rendelkezések, valamint a Szlovák köztársaság területén érvényes jogrend és általánosan elterjedt szabályok szerint alakul – ebben a sorrendben.


8. A működtető jogosult ezt a RF a jogi előírások és a vállalkozási közeg változásai miatt bármikor megváltoztatni vagy kiegészíteni. A működtető a RF aktuális szövegezését saját weboldalán való közléssel határozza meg.
 

Ez a RF 2017.11.1-vel lép érvénybe, és teljes mértékben helyettesíti az eddig érvényes RF-t. A működtető a RF változtatás jogát fenntartja előzetes figyelmeztetés nélkül is.